کوپه شماره ٧

Wednesday, March 18, 2009

دلشوره


همه عصرهای شهرزاد
دلشوره
گفتن یک قصه تازه است
شهریار من
پ.ن: این روزها پره از شلوغی و ترافیک و هیاهوی آخر سال. کمتر زمانی می‌شه که دوستان برای هم وقت می‌گذارند. اما گذراندن یک عصر آخر اسفند با یک دوست همیشه حوب است.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 1:04 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home