کوپه شماره ٧

Monday, December 08, 2008

شهزاد دوازدهم


یک شب
دیگر در میان چشمانم
بمان
تا برایت قصه تازه ای سر کنم
شهریار من.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 11:48 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home