کوپه شماره ٧

Saturday, December 13, 2008

شهزاد 14صداي ضربه‌هاي زمان
مي‌پيچد
و باز
صداي پاي تو
و من
در انديشه
حكايتي تازه
طرفه حكايتي تازه
و همه اين
راز
هزار و يك شبي است
كه با تو
گذشت شهريار من.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 10:24 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home