کوپه شماره ٧

Wednesday, December 10, 2008

شهزاد 12+1


هزار و یک شبم برای تو
که قصد جانم کنی
و من
قصه سرا و شهرزادت باشم
فقط
امشبت
را به من بده شهریار من

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:24 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home