کوپه شماره ٧

Thursday, March 27, 2008

قصه های دروغین


دیگر قصه تازه ای برایت ندارم
تمام داستان ها
را
در پشت پلک
چشمان خواب آلوده ات
جا گذاشتم
حالا آماده مردنم
شهریار من

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 1:03 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home