کوپه شماره ٧

Monday, November 01, 2010

تو یادت نبود، من یادم بود

یادم بود اگه تو یادت نبود که حتی اگر توی این هشت ماهه یک حالت چطوره ساده بفرستی یک تولدت مبارک خشک و خالی بگی. من یادم بود امروز 39 ساله می شی و فقط یک سال دیگه به فرصتی که به خودت دادی برای کمال نزدیکتر. یادم بود که امروز روز توئه و مثل همه این روزهایی که گذشت دیگه هیچ سهمی از روزهای تو ندارم.

یادم بود امروز 10 ابان است و یادم بود که دستم بی اختیار سراغ کلمات و اعدادی که ما را به هم متصل می کنه نرم.

یادم بود حتی اگه تو یادت رفته باشه که روزی کسی مثل من در زندگیت آمد و بخشی از خاطراتش را با تو سهیم شد....

یادم بود که پارسال چقدر این روز برایم فرق داشت با همه روزها و امروز چقدر آرام گذشت زیر نم نم آرام باران....

یادم بود که دیگر به تو نگویم عزیزم تولدت مبارک کاش تو هم یادت می ماند

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 5:57 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home