کوپه شماره ٧

Wednesday, September 29, 2010

ریتون
در کتاب تاریخ سال اول راهنمایی عکس ریتون هخامنشی رو چاپ کردند و زیر نوشتند این شی تاریخی که در همدان پیدا شده الان در موزه ای در نیویورک است... نکردن توی اینترنت که می گردند نگاه کنند ببینید که این شی در موزه ملی ایران است و همین چند ماه پیش در نمایشگاه شکوه ایرانی هم نشونش دادند....

posted by farzane Ebrahimzade at 4:20 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home