کوپه شماره ٧

Thursday, October 08, 2009

آسمان دمشق

فکر می کنم آسمان همه دنیا عین هم است. چند روزی است که برای سفری تقریبا تفریحی با دوستان خوبم در یکی از قدیمیترین پایتخت های دنیا هستم و دمشق گردی می کنیم و آسمان این جا را با تهران خودمان مقایسه می کنم. حرف های زیادی از این جا هست که باید نوشت. از تناقض هایی که در این سرزمین دیدم. اینجا می شود در کافی شاپ ها ساعت ها نشست و از اینترنت مجانی استفاده کرد. الان هم از آن زمان هاست. البته ما تا چند ساعت دیگر راهی بیروت هستیم. یکی از زیباترین شهرهای جهان. بعدا بیشتر می نویسم..

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 4:50 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home