کوپه شماره ٧

Monday, August 24, 2009

خودخواهی


صدايت را

نه براي اين زيياترين آهنگ دنيا را در

گوشم زمزمه كرد

كه براي هميشه شنيدن تكرار نام خودم مي‌خواهم

چشمانت را

نه براي سنگيني گرماي نگاهت

كه براي غرق شدن در

عمق نگاهت مي‌خواهم

دستانت را

نه براي يك بار لمس تنم

كه براي شمردن خطوط سرانگشتانت مي‌خواهم

تو را

نه فقط براي خودت

كه براي خودم مي‌خواهم

تمام خودخواهي‌هاي جهان را به يك باره مي‌خواهم

براي داشتن تو

فقط براي خودم

پ.ن: مرداد با همه ترس‌ها و بيم هاي من تمام شد و رفت. مردادي كه برخلاف همه مردادها رنگ‌هاي جذابي برايم داشت. از رنگ تازه زندگيم و از معنايي تازه‌اي كه گرفته خوشم مي ايد.

پس.پ.ن: اين روزها هزاران كار ريخته هزار كار نكرده دارم. هزار نوشته كه روي دلم مانده اما .....

.راستی می دونی همه جای باغ فردوس توی دل شب از من سراغ تو رو می گرفتن؟

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 10:55 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home