کوپه شماره ٧

Friday, April 17, 2009

ننوشتن

برخلاف همه ظاهر سازي هايي كه مي‌كنم نه حالم خوبه و نه توان نوشتنم هست. راستش رو بخواهيد چند روزي هست كه دوباره دچار چت زدگي حاد شدم و نمي تونم بنويسم. همه چيز به شكل احمقانه‌اي دلشوره آوره و منم كه سعيم اينه كه بخندم بي دليل و بگم اتفاق تازه اي نيافتاده. دليلشو خوب مي دونم دارم يك دوره گذار رو طي مي كنم. دوره اي كه بايد اول از همه از خودم بگذرم. اما از همه اين ها بدتر اين كه نمي تونم داستان بنويسم.

پ.ن: من زير قرارم زدم.

posted by farzane Ebrahimzade at 5:43 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home