کوپه شماره ٧

Saturday, April 04, 2009

عاشق که باشی


عاشق که باشی
دنیا به طرز
احمقانه ای زیبا می شود
مگر نه؟
خوشبحال ما که
دیگه
عاشق نیسیتیم
دنیا برامون عادیه

آسمون ابری می شه

و پاری وقتا سردمون

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:20 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home