کوپه شماره ٧

Friday, April 03, 2009

13


سیزده روزه که اومدی و کنج خونه زندگی ما جا کردی. روزهای اول خیلی خجالتی بودی هی سرخ و سبز می‌شدی. هی عرق می کردی و بعد باز ابی می شدی. اما حالا به قول معروف چایی نخورده فامیل شدی. می‌دونم وقتی قراره تا 352 روزه دیگه مهمون نیستی خودت یک پا صابخونه می‌شی. این لباس سبزتو خیلی دوست دارم بخصوص بعد از این که دلت می گیره و گریه می‌کنی.
پ.ن: یه سیزده دیگه هم بی سبزه بدر شد. آخه این روزها سبزه های عید عمرشون کوتاه تر از 13 روزه.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:03 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home