کوپه شماره ٧

Monday, February 23, 2009

زهر مار


تجربه تلخیه که ببینی حسی که چند سال از عمرت را زهر مار کرد هیچی نبود و توهم بوده. با این همه من به این حس و اون روزها که فکر می کنم خنده ام می گیره و می خندم...

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 1:53 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home