کوپه شماره ٧

Saturday, February 21, 2009

هپروت


تو را آغوش می گیریم
تنم سر ریز رویا شه
جهان قد یه لالایی
توی آغوش من جا شه
تو را آغوش می گیرم
هوا تاریک تر می شه
خدا از دست های تو به من
نزدیکتر می شه
زمینن دور تو می گردد
زمان دست تو افتاده
تماشا کن سکوت تو عجب عمقی به شب داده

پ.ن: می خوام امشب با زیبا شیرازی و معجره خاموش داریوش و شنبه شکیلا تا صبح توی رویا بمونم...............

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 11:26 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home