کوپه شماره ٧

Tuesday, November 18, 2008

دیروز جشنواره مطبوعات افتتاح شد. می دونم نمایشگاه ها تو روز اول - بخصوص اگه شنبه یک شنبه افتتاح بشه- خلوته. اما این دوره نمایشگاه بیشتر از خلوتی غریبی و دلگیری بود. سقف های گچبری شده مصلی تهران و اون اسلیمی های در و دیوارش هم مانعی بر این خلوتی و غریبی نبود. به یاد اون سالن های تنگ و تاریک نمایشگاه افتادم سالن های یک و دو سه که مال جشنواره مطبوعات بود و از شلوغی نمی شد گاهی رفت توش. یاد انتظارهای طولانی برای رسیدن به غرفه گزارش فیلم، دعواهایی که دم غرفه یاس نو و جامعه بود، مناظره بین کیهان و نوروز، دیدن مهاجرانی و مسجد جامعی لا به لای جمعیتی که آمده بودند نمایشگاه را ببینند. این جا به نظرم خبری از مناظره و دعوا نیست. اعتماد ملی و اعتماد که دو تا غرفه پرت دارند. شهروند امروز که خاطره شد و غرفه خالی چلچراغ که درست روبه روی غرفه سینما پویا است و تنها یک تابلو است.........
با این همه نمایشگاه مطبوعات را از دست ندهید هنوز ته مانده حضور ما هست حتی در غرفه های پرت و این طرف و آن طرف افتاده. در ضمن آمدید یک سری هم به غرفه سینما پویا بزنید. هم شماره جدیدمون که 12 امین شماره امونه منتشر شده و کلی مطلب خوب و خواندنی داره و هم بقیه شماره هامون که می تونید همون جا تهیه کنید. هرچند شماره 1 و 6 و 7 تموم شده.

posted by farzane Ebrahimzade at 12:20 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home