کوپه شماره ٧

Friday, August 29, 2008

خواب پروانه

خوش به حال این پروانه ها
که هیچ زیست شناسی قادر نیست
خوابشان را ثابت کند
عباس صفاری از مجموعه کبریت خیس
پ.ن: تا اطلاع ثانوی که شاید همین فردا باشد کلماتم را گم کرده ام.

posted by farzane Ebrahimzade at 1:40 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home