کوپه شماره ٧

Wednesday, June 04, 2008

دو عاشقانه پی در پی


عاشقت نیستم1
لمس عاشقانه دست هایت را

زمانی که تنگ

در آغوشم گرفتی

باور کنم
یا این که
می خواهی عاشقت نباشم

عاشقم نباش2
از من خواستی عاشقت
نباشم

اما
نمی دانی عاشقی همه زندگی من است

15 خرداد 87

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 11:27 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home