کوپه شماره ٧

Tuesday, May 20, 2008

نوشتن ادامه داره

یکی به من گیج و خسته ای که هزارتا حرف برای نوشتن داره اما نمی تونه بنویسه کمک کنه. توی این یک هفته و چند هفته قبل و قبل ترش خیلی چیزها بوده و هنوز هم هست که می دونم تا داغم باید بنویسم اما دریغ از یک جرعه زمان، یک مشت لغت که بپاشم روی صفحه کامپیوتر و بعد از قیدشون راحت بشم. این جا هم که طفلکی تار عنکبوت بسته. وقتشه به این رخوت بهاری و خواب آلودگی خاتمه بدم و دل سیر نوشتن را شروع کنم و اول از همه یک سر و سامون به این صفحه دوست داشتنی خودم بدم

posted by farzane Ebrahimzade at 11:58 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home