کوپه شماره ٧

Friday, March 28, 2008

روز مبادا


وقتی تو نیستی

نه هست‌های ما

چونانكه بایدند

نه باید‌ها ...

مثل همیشه آخر ِ حرفم

و حرف ِ آخرم را

با بغض می‌خورم

عمری‌است

لب‌خند‌های لاغر خود را

در دل ذخیره می‌كنم:

باشد برای ِ روز‌مبادا!

اما

در صفحه‌های تقویم

روزی به‌ نام روز‌مبادا نیست

آن‌روز هر چه باشد

روزی شبیه دیروز

روزی شبیه فردا

روزی درست مثل همین روز‌های ماست

اما كسی چه می‌داند؟

شاید

امروز نیز روز‌مبادا

باشد !


...
قیصر امین پور

posted by farzane Ebrahimzade at 9:20 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home