کوپه شماره ٧

Thursday, March 13, 2008

قتل عام ماهی ها


این روزهای آخر اسفند را دوست ندارم. نه برای این که از این همه شلوغی و سختی کاری که از نیمه بهمن شروع می شه و هر چی به آخر سال می رسه بدتر می شه خوشم نمی آد و نه به خاطر این مثل روضه خونهایی که یک شب عاشورا تاسوعا رو دارند و قراره هی به صحرای کربلای نوروز و آیین های نوروزی بزنم حرصم می گیره. حتی به این خاطر هم نیست که چند ساله که توی این ایام هی باید از نوروز و آیین های و تبریک های نوروزی و برنامه های موزه ها و شهرهای مختلف خبر بدم و یک دور باطل از گزارش های هر ساله ای را بنویسم که هر سال جنس یکیه رنگش فرق می کنه را تکرار کنم. نه روزهای آخر اسفند را دوست ندارم به خاطر این که از دیدن بساط ماهی فروش ها خوشم نمی آد. بساطی هایی که قدم به قدم چیده می شن و بیشتر به کشتارگاه دسته جمعی ماهی های کوچولوی قرمز و سیاه و ابلقی شبیه. دیدن ماهی های که با شکم باد کرده و چشم های وق زده روی زمین یا روی آب مونده بهت خیره می شن، یا اون بیچاره هایی که توی تور بالا پایین می پرند تا به آب برسن به نظرم ناچسب ترین صحنه دنیا است. دوستانی که من رو از نزدیک می شناسن می دونن که نسبت به ماهی فوبیا دارم. بخصوص از ماهی های قرمز کوچولوی مرده می ترسم. ریشه اش هم در اتفاقیه که سال ها پیش توی کودکی برام اتفاق افتاده. می دونم خنده داره بگم اما این ترس آن قدر زیاده که وقتی ماهی مرده می بینم انگار سوسک یا یک هیولای زشت دیدم و حتی یکی دوبار نزدیک بوده از ترس غش کنم. در ضمن خیلی ها هم سعی کردند تا این مرض را درمان کنن، اما نشده. این ترس مرضی باعث شده تا لب به هیچ جانوری که در دریا هست نزنم و بگذریم از دفعات طولانی که گرسنه ماندم به این خاطر که صاحبخانه به قول مشهدی ها ما را عزت کرده و ماهی درست کردند یا در برنامه غذا ماهی بوده است. اما موضوعی که در مورد ماهی های عید می گم فقط مربوط به این مشکل روانی من با ماهی مرده نیست. موضوع قتل عام دسته جمعی موجودی بی آزاره که می تونه چندین سال زنده بمونه اما حبسش می کنیم در زندان های شیشه ای که عمرش را به چند روز تقلیل می ده.
روزهای آخر اسفند و عید را به خاطر قتل عام دسته جمعی ماهی قرمزها دوست ندارم. به خاطر دیدن جنازه های ماهی ها قرمز مرده توی جوب و تشت های قرمز و سفید ماهی فروش ها و کف خیابان بدم می آد.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 10:22 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home