کوپه شماره ٧

Thursday, March 06, 2008

صدسال مجلس

این روزها به هر چیزی که دست می زنی بوی انتخابات می دهد. بویی که بعضی اوقات حال را به هم می زند. هر کسی سعی می کند خودش را به طیفی بچسباند و بعضی از چیزهایی که پیش از بوده را به فراموشی بسپارد. در این میان تلویزیون از این همه خبر مهمی که در گوشه کنار دنیا اتفاق می افته در بست در خدمت انتخابات و برخی جناح های خاص است و البته در کار تخریب جمع دیگری. نکته جالب این جاست که باز مردم و حضورشان اهمیت پیدا کرده است و البته سر و کله تحریمی ها هم پیدا شده است. کسانی که معتقدند رای نمی دهند چون نتیجه مشخص است و باقی قضایا. در مورد رسانه ملی و تلاشش برای مشارکت مردم در انتخابات می خواستم بگویم. این روزها هر کانال و برنامه تلویزیونی را می بینید حتی برنامه گزارش ورزشی جدا از انتخابات نیست. در بخش های مختلف خبری هم به جای این که به مسائل مهمی مثل قطعنامه شورای امنیت و این حرف ها بپردازه با تمام قوا در مورد انتخابات گزارش پخش می کنند. انگار در این مملکت خبر دیگری نیست. امشب بخش خبری 21 که مهمترین بخش خبری است گزارشی از تاریخ مجلس نشان داد. در مجلس شورای ملی رفته بود. تیتر گزارش اگر اشتباه نکنم سیاه سفید خاکستری از خانه من بود. نکته جالب در روایت تاریخش این بود که در بخشی از آن به موضوع به توپ بستن مجلس اشاره کرد و گفت مردم بعد از استبداد صغیر فهمیدند که تا حکومت سلطنتی هست این خانه خانه آن ها نخواهد بود. حکم کلی هم داد که بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی همه مجالس فرمایشی و مجلس شاه بوده است. موضوع این جاست که اگر چنین بوده پس آیت الله کاشانی و مدرس هم نمایندگان شاه بودند و نه نماینده ملت؟ دوره هایی مثل مجلس سوم، مجلس پنجم، مجالس دوازده تا هفدهم و همه فرمایشی بود؟ جالب بود که از حوادث مهم تاریخ مجلس که می گفت گفت باید یادی کنیم از سید حسن مدرس با زیر آهنگ مرغ سحر مرحوم بهار. بعد بلافاصله سرود ای ایران زیر آهنگ شد و تصاویری از نفت نشان داد و به موضوع ملی شدن نفت اشاره کرد و آن را غرور آمیزترین تصمیم مجلس دانست بی آنکه نامی از دکتر محمد مصدق و تلاش او و یارانش برای ملی کردن نفت کشیدند. دردناکتر این است که امروز 15 اسفند بود و روز بعد از سالمرگ دکتر مصدق! ...

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:36 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home