کوپه شماره ٧

Sunday, January 27, 2008

خدمت جناب اول شخص مفرد

خدمت جناب اول شخص مفرد
با سلام احتراما به اطلاع مي‌رسانم پيرو مذاكرات و توافقات شفاهي با جناب‌عالي و از آن‌جايي كه اين جانب ارادت زيادي خدمت شما دارم؛ از امروز تا بي‌نهايت روز آينده تنها از شما، براي شما و با شما مي‌نويسم و به موجب قرار داده امضا شده ميان ما كه به پيوست اين نامه خواهد بود؛ براساس شرايط ذيل همكاري خواهيم كرد.
پيوست: به موجب قرار داد امضا شده ميان اين جانب و من اول شخص مفرد طرفين همكاري و شراكت خود را اعلام مي‌كنند.
براساس اين توافق اين جانب هيچ كاري را بدون امضا و رضايت اول شخص مفرد انجام نخواهد داد و تمام نوشته‌هايي كه از اين تاريخ به نگارش در مي‌آيد خطاب به «من» خواهد بود.
تبصره: من شخصيت نخست تمام داستان‌ها و دل نوشته‌هاي اين جانب خواهد بود.
تبصره: اين جانب در صورت احتمال همكاري با ديگراني چون دوم شخص مفرد و يا جمع و انواع سوم شخص‌ها كه در اصطلاح به نام داناي كل شهرت دارند بايد رضايت من را به دست بياورد.
همچنين من تعهد مي‌كند كه دست اين جانب را در نوشتن به ويژه نوشت‌هايي كه با حركت سيال ذهن است آزاد بگذارد و در صورت لزوم به يافتن سوژه‌ها به اين جانب كمك كند و هر ميزان كلمه‌اي كه احتياج است را در اختيار اين جانب قرار دهد.
تبصره: چنانچه اين جانب نقشي را براي من در نظر بگيرد او مكلف به ايفاي آن و تنها در موارد خاص كه مهمترين آن‌ها نمايش ضعف « من » خواهد بود مي تواند كمكي به اين جانب نكند و مانع اين موضوع شود.
اين قرارداد از لحظه امضاي آن كه همين الان خواهد بود، لازم الاجرا است و چنانچه يكي از طرفين خواست آن را باطل يا فسخ كند بايد رضايت طرف مقابل را به دست بياورد.
تبصره: اگر يكي از طرفين از حقوق طرف مقابل را در نظر نگيرد قرار داد كم لكن تلقي مي‌شود.
امضا نويسنده بعد از اين و اول شخص جمع

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 9:50 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home