کوپه شماره ٧

Tuesday, December 04, 2007

تا زنده هستم زنده هستم


کوله ی هفتاد و هشتاد
تا زنده هستم زنده هستم
تا زنده بر انصار بیداد
با اسبی از توفان و تندر
با نیزه یی از شعر و فریاد
هر چند در میدان نبودم
با دیو و دد جنگ آزمودم
بس قصه کز میدان سرودم
زانجا که باروت است و پولاد
پیرم ولی از دل جوانم
خوش می رود با کودکانم
من مامک پر مهرشانم
گیرم که دیگر مامشان زاد
ای عمر احمدزاده پربار
ای بخت روشن با جهاندار
وان خیل دلبندان هشیار
پیروز مندی یارشان باد
جمعی که این سان مهربان بود
یک روزه ما را میزبان بود
فصل نشاط اصفهان بود
در اعتدال ماه خرداد
رفتیم و مأمن بی امان شد
پر شور و شر نیم جهان شد
از فتنه ی انصار بیداد
ای اصفهان ، ای اصفهان ، داد
در گیر و دار ترکتازی
آموخت ما را سرفرازی
سروی که در آشوب توفان
سر خم نکرد از پا نیفتاد
من کاج پیر استوارم
از روزگاران یادگارم
حیران نظر دارد به کارم
بیدی که می لرزد ز هر بار
بنیان کن کوان دیوم
در شعر می توفد غریوم
از هفتخوان خواهم گذشتن
با کوله ی هفتاد و هشتاد
سيمين بهبهاني
امروز داشتيم كار مي كرديم كه اس ام اسي آمد كه در آن آمده بود سيمين بهبهاني شاعر نام آشناي ايران درگذشته است. اين خبر آن قدر تلخ بود كه يادمان رفت ديروز در مراسم اهداي جايزه مهرگان خانم بهبهاني سالم بود. سيمين بهبهاني براي هر كدام از ما خاطره شعري است بخصوص اين شعر : دوباره مي سازمت وطن
اگر چه با خشت جان خويش
ستون به سقف تو مي زنم
اگر چه با استخوان خويش
دست به تلفن برديم تا از صحت و سقم آن خبردار شويم. سيد علي صالحي كه اصلا نگذاشت تا بپرسم گفت:« من هم مثل شما شنيده ام و دنبال تكذيب آن هستم. اگر خبري شنيديد به من هم خبر بدهيد.» صدايش مي لرزيد . خبر بدي بود چون خانم بهبهاني شاعر بزرگي است. منزلشان را بعد از كلي اشغالي گرفتيم و خوشبختانه متوجه شديم كه ايشان در عين سلامت هستند. خانم بهبهاني البته ناراحت بودند از اين كه چرا اين شايعات مي پيچد. خانواده اشان از صبح كه اين شايعه را شنيده بودند كلي اذيت شده بودند. گفت:« كساني كه با من مشكل دارند آرزوي مرگ من را دارند. مرگ مگه چيست؟ من ترسي از مرگ ندارم. »
در هر حال مي خواستم بگويم سيمين بهبهاني عزيز سالم است و اين خبر را كساني ساخته اند كه بيمارند. اين شعر را سيمين خانم چند سال پيش سروده است و چقدر براي امروز و در پاسخ به اين شايعه مناسب است.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 2:51 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home