کوپه شماره ٧

Thursday, November 22, 2007

عاشقانه سومدر تمنای نگاهت
پرده نشین شب های
تمام مردان دنیا شدم

پ.ن: اتفاق تازه ای نیست در این شب اول آذر. باز بارونه و این بار همراه شدن با بارون و «بهت نگفتم تا حالا» با صدای ناصر عبدالهی. کاش همیشه این جوری بارون می آمد و می شد رفت تا ته شب خیس خیس شد از بارون و خوند:
بهت نگفتم تا حالا
این که چقدر دوست دارم
اما حالا دارم می گم
بی تو دارم کم می آرم.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:49 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home