کوپه شماره ٧

Tuesday, November 20, 2007

عاشقانه دومدوستت دارم
آن قدر که تو خودت را
دوست داری
دوستت دارم
آن قدر که از من منتفری

پ.ن: خیلی عادت ندارم در مورد نوشته هام این جا لینک بذارم. اما این نوشته به نظر دوستانم نوشته بدی نیست در مورد مدیران موزه ملی است. چون یادداشتی که قرار بود بنویسم را ننوشتم به جاش این مطلب را گذاشتم. هنوز هم فکر می کنم یک نوشته علمی بهتر از خیلی حرف هاست.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 8:46 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home