کوپه شماره ٧

Wednesday, November 07, 2007

عاشقانه
روی خاطره های شبانه تو پل می زنم
پلی از جنس آهن سرد نگاهت
آن گاه
که از
عشق مملو است

پ.ن: بعد از مدت ها این آوازهای اساطیر ناظری چقدر خوبه.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 1:03 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home