کوپه شماره ٧

Thursday, September 06, 2007

وقتي فرمانده به خليج هميشه فارس يك چيز ديگه مي‌گه


داشتم اخبار سراسري ساعت 9 را مي ديدم كه خبر از كشف باند قاچاق دختران آسياي ميانه را داد. دختراني كه از اين كشورها به بهانه سفر به كشورهاي عربي مي بردند و مي فروختند. تجارت كثيفيه. اين را همه مي دانند و احتياج به توضيح مكررات نيست. اما در ميان صحبت هاي فرمانده دايره عفاف ناجا يك نكته خيلي قابل تامل بود. در يك نقل قول مستقيم ايشان در جمع خبرنگاران گفت:« اين دختران از كشورهاي آسياي ميانه به كشورهاي خليج عربي برده مي شدند. » در اين كه اين اشتباه آقاي فرمانده بود هيچ شكي وجود ندارد. احتمالا ايشان قصد داشتند بگويند كشورهاي عربي خليج فارس. اما نكته مهم پخش اين اشتباه در مهمترين و رسمي ترين بخش خبري است. اين مصاحبه مربوط به صبح بود و زنده نبود كه بشود از رخ دادن چنين اشتباهي پرهيز كرد. از سوي ديگر حواس سردبيران خبري تلويزيون جمع هست كه اگه يك موي خانمي كه مصاحبه مي شود بيرون باشد و يا يك كلمه ناجور از دهان كسي در بيايد سريع سانسور مي كنند آن وقت اين سوتي بزرگ را نشان مي دهند؟! فقط مي شه گفت دست رسانه ملي و اخبار سراسري درد نكنه.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 11:16 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home