کوپه شماره ٧

Saturday, August 18, 2007

فصل پایانی


سلسله بحث های فحشای مقدس با توضیحاتی درباره تعاریفی که در مورد ازدواج موقت به پایان می رسد. البته من در مدتی که به طور اختصاصی در مورد این بحث مطالعه می کردم در مورد موارد مشابه ازدواج موقت در میان ادیانی مانند دین مسیح و دین یهود نکته ای را پیدا نکردم. این به این معنی نیست که مطلبی نبوده ضعف مطالعات و منابعی است که در دست داشتم که مزید بر کمبود فرصت هایی است که برای مطالعه داشتم. در قسمت پایانی این مجموعه چنان که در یکی از بخش های آن گفتم می خواهم منابعی که برای نوشتن این سلسله بحث استفاده کردم را معرفی کنم. البته پیش از این که اسامی این منابع را بیاورم به یک توضیح را ضروری می دانم. در جواب دوستی که در پیام خود مسئله ازدواج استقراضی و ازدواج با محارم را در ایران باستان رد کرده بودند باید بگویم که ضمن این که از اسنادی که شما در این مورد ارائه می دهید استقبال می کنم باید این نکته را بگویم که به عنوان کسی که در رشته تاریخ تحصیل کرده ام باید بگویم تا زمانی که از مستند بودن یک مطلب مطمئن شوم محال است آن را عنوان کنم. موضوعاتی که من به آن ها اشاره کردم دقیقا مبتنی بر منابع بی غرض و بعضا مستند بر منابع مستند تاریخی بود. آیا شما صحت نقل قول هردودت در مورد ازدواج کمبوجیه با آتوسا دختر کوروش و خواهرش را شک می کنید؟ در مورد مسائلی که در کتیبه های دوره هخامنشی در مورد ازدواج همسر کمبوجیه و دختر کوروش با خشایارشا تاکید شده را رد می کنید؟
اما منابع بخش های مختلف این تحقیق:
قرآن کریم
تفسیر نمونه جلد سوم
نظام حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری
تاریخ هردودت ترجمه ع وحید مازندرانی
کوروش نامه گزنفون
مشرق زمین گهواره تمدن و یونان باستان دو جلد نخست تاریخ تمدن ویل دورانت
ایران از اسلام تا اسلام گیرشمن ترجمه دکتر محمد معین
تاریخ جهانی ش. دولان دلن ترجمه احمد بهمنش
اساطیر هند ورونیکا ایونس ترجمه باجلان فرخی
اساطیر چین آنتونی کریستی ترجمه باجلان فرخی
شناخت اساطیر ایران جان هیلینز ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی
مقام زن در ایران باستان موبد اردشیر آذر گشنسب
حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران
آیین ها و نمادهای آشناسازی؛ رازهای زادن و دوباره زادن میرچاالیاده ترجمه نصرالله زنگویی
از اسطوره تا تاریخ مهرداد بهار
امپراطوری هخامنشی پیربریان ترجمه ناهید فروعان
اوستا نگارش جلیل دوستخواه
پارتیان مالکوم کالج ترجمه مسعود رجب نیا
تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا
زن در تاریخ ع نوابخش
زن در حقوق ساسانی کریستیان بارتلمه ترجمه ناصرالدین صاحب زمانی
ترجمه ماتیکان هزار دادستان موبد شهرزادی
وندیداد محمد علی حسنی
شایست و ناشایست
یسناها ابراهیم پورداود
زن تاریخ بنفشه حجازی
زناشویی در ایران باستان هدایت الله علوی
سیمای زن در فرهنگ ایران جلال ستاری

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 11:18 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home