کوپه شماره ٧

Monday, July 02, 2007

بازی


تمامش نکن
بیا بار دیگه از اول شروع کنیم
این بازی
یکی شدن را
تو پشت نگاه گرمت پنهان شو
من در
دریاچه احساس جاری خودم
شنا می کنم
تو
دستانت را بکش بر پوست
گر گرفته ام که
گم بشم توی حس غریب زن شدن
من تو را پر از خودم می کنم
بیا
بار دیگر از نو شروع کنیم
تا زمانی که این طور
لحظه های من
پر از عطر تو ست
بیا بازی را ادامه بدیم

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:25 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home