کوپه شماره ٧

Sunday, June 10, 2007

فحشاي مقدس 3

ببخشيد يك مقداري تاخير افتاد بين مطالب شايد به اين دليل بود كه توي اين چند روز علاوه بر كامل كردن بخش هاي بعدي مطلبي كه درباره فحشاي مقدس هست احتياج به وقت بيشتري دارم. بخصوص درباره اين واژه در اديان توحيدي. از طرف ديگر برخي از دوستان سئوالاتي را مطرح كردن كه پاسخ گفتن به آن ها احتياج به كمي تحقيق داشت. يكي از دوستان درباره فحشاي مقدس و تن فروشي سئوال كرده بود. به ويژه در مورد بحث گيشاهاي ژاپني و اشتباه گرفتن آن ها با فاحشه ها در دوران بعد از جنگ جهاني دوم. هرچند به نظرم اول بايد جواب آن دوستاني را بدهم كه در مورد تعريف فحشاي مقدس سئوال كرده بودند و تفاوت ان را با تن فروشي پرسيده بودند بدهم تا جواب اين مورد را هم داده باشم.
من در ابتداي طرح بحث فحشاي مقدس به اين موضوع اشاره كرده بودم كه در کنار پیمان دائمی ازدواج یک نوع دیگری از ازدواج در میان تمدن ها رواج یافت که شکل پیمانی آن مانند ازدواج تابع شرایط سخت وفاداری نداشت. اما شکل فحشایی که به معنای بی بند و باری بود نیز نداشت. این گونه ازدواج که در بیشتر آن ها در پناه دین و باورهای مذهبی شکل می گرفت در تاریخ «فحشای مقدس» می گفتند . این گونه ازدواج که در آغاز به عنوان خشنودی خدایان و جلوگیری از فساد اخلاقی بود؛ در هر جامعه متفاوت بود. در واقع اين نوع ازدواج تحت نظارت كامل مذهب بود. زناني كه در اين نوع پيمان بودند هرجايي نبودند براساس منابع تاريخي زنان معبد بودند. زنان معبد به هيچ عنوان خود فروشي نمي كردند. آن ها سهم كوچكي از نذرهاي معابد را دريافت مي كردند اما خود را در اختيار كاهنان و زايران معبد مي گذاشتند. در همان زمان زنان روسپي هم بودند همان گونه كه همچنان هم هستند. اين زنان در واقع با فروش بدن خود ارتزاق مي كنند. در حالي كه زنان معبد از بدن خود به عنوان كالا استفاده نمي كردند بلكه آن را وسيله اي براي باورهاي خود مي دانستند. برخي از اين زنان مدت كوتاهي در خدمت معبد بودند و از زنان سرشناس بودند. حتي در دوره اي از تاريخ دختران پيش از ازدواج براي تبرك زندگي زناشويي به خدمت معبد مي آمدند. شايد توضيح اين مطلب با ذهن امروزي مشكل به نظر بيايد. در كنار اين موضوع بايد يادآوري كنم كه تاكيد مي كنم اين زنان با مردي كه ارتباط برقرار مي كردند در پناه مذهب خود پيمان مي بستند. يك جور ازدواج موقت بود. به طور مثال در دوره مصر حتي گاهي سنت عقد كردن كه شكستن كوزه اي سفالي بود را براي يك نزديكي كوتاه انجام مي دادند.
اما دوستي درباره واژه Horodule پرسيده بود. البته بررسي دقيق اين كلمه احتياج به زبان شناسي و آشنايي با واژه ها دارد كه من متخصص اين رشته نيستم. اما در بسياري از كتب تاريخي از جمله جلد دوم تاريخ تمدن ويل دورانت اين كلمه به عنوان دختران معبد آمده است. در همان جامعه فواحش هم وجود داشتند كه هم البته من هنوز واژه لاتين آن ها را پيدا نكرده ام اما با Horodule هم ريشه نبوده است. اما در مورد گيشاهاي ژاپني بايد بگويم كه اين موضوع اشتباهي بود كه آمريكايي ها مرتكب شدند. در واقع با وقوع جنگ جهاني دوم به دليل شرايطي كه وجود داشت گيشا خانه ها و فاحشه خانه ها تعطيل شد. دوران سخت اقتصادي پس از شكست باعث شد تا گروهي از اين زنان به تن خود فروشي بدهند. از سوي ديگر با توجه به اين كه آوازه گيشاها و هنرهاي آن ها به سراسر دنيا رسيده بود بسياري از سربازان امريكايي به دنبال كشف اين جاذبه بودند. با توجه به اين كه اين افراد تفاوت ميان گيشاها و فواحش را نمي دانستند هر زني كه تن به خود فروشي مي داد را گيشا مي دانستند. اگر كتاب يا فيلم «خاطرات يك گيشا » را ديده باشيد اين نكته به خوبي در نيمه پاياني آن توضيح داده مي شود. هرچند كه چندين سال بعد از جنگ و با رونق گرفتن اوكياها گيشاها بار ديگر جايگاه خود را به دست اورند. در ضمن اين اصطلاح تعريف من از فحشا نيست بلكه كلمه مرسومي است كه در تاريخ در مورد ازدواج مقدسي كه برپايه عقايد مذهبي بود ناميده مي شد. در بيشتر منابع تاريخي از جمله تاريخ تمدن ويل دورانت، تاريخ جهاني دولاندلن، تاريخ ملل قديم مشرق البر ماله و ژول آيزاك به همين نام آورده شده است. البته اين منابع بخشي از منابعي است كه در اين تحقيق به كار گرفته شده است. اين موضوع به هيچ عنوان جنبه تقدس بخشي به موضوع ازدواج موقت و ديگر مسائل ندارد. چون خود من مخالف موضوع ازدواج موقت را در هر شكلي هستم. تنها شرحي تاريخي است مستند بر منابع دست اول و تحقيقي كه وجود دارد.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 5:30 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home