کوپه شماره ٧

Wednesday, May 30, 2007

سمیه دختر خوبیه چون........

امروز به دلایلی یک کم زودتر از هر روز آمدم خونه. اهالی منزل نبودند. نشسته بودم جلوی تلویزیون توی کانال ها دنبال یک صدایی بودم که ناهارم را بخورم که رسیدم کانال یک که از بد حادثه داشت کارتون پخش می کرد. اونم برنامه عمو پورنگ . خواستم بزنم یک کانال دیگه که دیدم عکس یک سری دختر بچه کوچولو روی صفحه مانیتورشان این طرف و آن طرف می ره . با صدای یک دختر بچه که اگه درست یادم باشه عفت یا اسمی شبیه این بود. عکس یک دختر بچه هفت هشت ساله با مقنعه سفید جلو آمد و دختر پشت خط گفت:«سمیه » داریوش فرضیایی هم گفت :« درسته عزیزم. سمیه است چه دختر خوبی هم هست می بینی چه نورانیه به خاطر اینه که حجابش خیلی کامله.» اسم بعدی هم که گفت دختره روسری نداشت اما اسمش معصومه بود و مجری برنامه گفت:«آفرین معصومه یعنی پاکدامن چه اسم خوبی برای یک دختر خانم.» یاد مطلب ساقی افتادم که درباره خاله سارا نوشته بود. البته این فرهنگی هست که سال هاست توی رسانه ملی کشور در جریان بوده و خیلی عجیب نیست. مگه نه این که 27 ساله همه دختر مثبت های تلویزیون چادری هستند. چرا راه دوری بریم این تبلیغ یکی از این موسسه های اعتباری عکس یک دختر بچه هفت هشت ساله نیست که چادر رنگی و سیاه سفت و سختی داره؟ اما هیچ وقت این طور واضح ندیده بودم که توی برنامه های کودک و نوجوان آن هم مربوط به خردسالان این طوری تبلیغ حجاب اون هم از نوع چادر برای دختر بچه های کوچک را نداشتیم. شاید هم این دنباله همان سیاست قبلی است. تا این چه جور جواب بده؟

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 10:33 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home