کوپه شماره ٧

Tuesday, May 22, 2007

پر از هیچ


آلبوم افتخارات من پر از هیچ است...
اما صفحات زیادی دارد...
آن قدر زیاد که تو را سرگرم می کند...
تا پیشم بمانی....
و من در آن هنگام فرصت دارم از ورای تمامی این هیچ ها ....
تو را دوست بدارم
پ.ن: امروز از یک دوست خیلی خوب یک کتاب هدیه گرفتم. کتاب «آموختن را نیاموخته ایم» شعر گونه های آرش نورآقایی همکار خوبم در خبرگزاری میراث فرهنگی. هرچند که خودش با من هم عقیده نباشه که این ها شعر است و آن ها را پیام های کوتاهی بداند که در یک چرخش قلم نوشته شده است. نوشته هاش به دل می نشینه بیشتر از همه این یکی که حال و هوای که امشب دارم را تغییر داد.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 11:38 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home