کوپه شماره ٧

Tuesday, May 15, 2007

تكذيبه آقاي وزير

ظاهرا اين روزها باز دوباره خبرنگاران سيبل هيات حاكمه شدند و از كارمندان جز سازمان آب دوقوزآباد تا وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بدترين الفاظ آن ها را مورد خطاب قرار مي‌دهند. معاون استانداري زنجان آن ها را جانوارن موذي مي خواند و رئيس مهمترين دستگاه فرهنگي كشور( اگر مقام بالاتري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صورت موازي حركت نكند) در پاسخ به يك خبر كه در حد شايعه بوده است با الفاظي پاسخ مي دهد كه در شان يك مدير كل نيز نيست چه به رسد به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه خود روزي در مقام روزنامه نگار بوده و اين پست نخستين پست دولتي او است. ايشان در گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري كتاب وابسته به وزارت ارشاد به جاي اين كه اين شايعه را تكذيب كند كساني كه اين خبر را نقل كردند :«را افراد را به قهوه خانه نشين هاي قديم که فقط جايي مي نشستند و وراجي مي کردند» مي داند و معتقد است اين آدم ها از ديدن درياي علاقه منداني كه به نمايشگاه امسال رفتند(ظاهرا سال هاي قبل خبري در نمايشگاه نبوده است) دچار افسردگي شدند و نمي توانند اين علاقه مندان را ببيند. به نظر من يادشان رفته كه گل خود ببويد نه آن كه عطار بگويد.
البته من در مورد برخي صحبت‌هاي وزير موافقم چون متن اين خبر و نوع تنظيم آن نشان دارد كه هيچ غرضي در كار نبوده :« من آن افراد و گروهي را که اين گونه شايعات را مي سازند مي شناسم و از عقده هاي دروني آنها خبر دارم.» البته مي دانم اين جمله اين نقل به مضمون حرف هاي وزير بود و مسئولان اين پايگاه خبري تعمدي در روايت و دامن زدن به اين موضوع نداشته‌اند. كاش آقاي وزير يادش مي ماند كه اين در چه مقامي قرار دارد و در گفتارش كمي تامل مي كرد.
بگذريم فقط فكر مي كنم هر دم از اين باغ بري مي رسد.
وزیر ارشاد شایعه استعفای معاون فرهنگی خود را بی اساس خواند
هنگام بازديد از نمايشگاه كتاب ماسك يادتان نرود
شما را چه مي‌شود، آقاي وزير؟ - نيكو پرهيزگاري

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 10:20 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home