کوپه شماره ٧

Monday, April 23, 2007

فراموشیبه سلامتی سد سیوند هم آبگیری کرد و چیزی حدود 35 محوطه باستانی رفت زیر آب. سیوند آبگیری شد و برخلاف انتظار همه کسانی که قول داده بودند آثار تاریخی آن محوطه سالم خواهد بود قولشان را شکستند. روزنامه رسمی دولت تیتر زد بزرگترین سد خاکی کشور آب گیری شد. رسانه ملی خبر مسرت بخش آبگیری آن را در ده ها نوبت خبری خواند بدون این که از اعتراض هایی که در مورد ساخت این سد شد اشاره کند. از همه مهمتر این که سازمان محترم میراث فرهنگی لب از لب باز نکرد. تنها کسی که اجازه صحبت داشت ظاهرا رئیس پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی و رئیس پژوهشکده باستان شناسی بود که البته به نکات جالبی اشاره کردند و ظاهرا برخی مسائل مهم را از یاد بردند. آقای هاشمی که پیش از مامور شدن در سازمان میراث فرهنگی در روزنامه انتخاب بودند و تنها مدیری هستند که از مدیریت سابق سازمان در آن ابقا شدند روز شنبه در برنامه گفتگوی رادیو گفتگو درباره سد سیوند و تنگه بلاغی صحبت کردند. در صحبت های ایشان که هنوز یک هفته از اعلام خبر نصب رطوبت سنج در اطراف پاسارگاد پیش از آبگیری سد نگذشته بود مسائل مهمی بود. ایشان هم مانند مدیریت جدید سازمان میراث همه افتخارات را به دوره خودشان منتسب کردند بدون این که یاد بیاورند که هیاهوی سد سیوند از سه سال پیش توسط خبرگزاری میراث فرهنگی شروع شده بود. یکی از مهمترین مسائلی که مطرح شد مسئله مصوبه ای بود که به موجب آن هر کارخانه یا پروژه صنعتی، تجاری و.... قرار است تاسیس شود باید مجوز سازمان میراث فرهنگی را داشته باشد. به گفته ایشان این مصوبه در آذرماه 1384 تصویب شده است. این که یک مصوبه باید طی یک پروسه مطالعاتی چند ماهه آماده و بعد از مدت ها انتظار در مجلس مطرح و به رای گیری گذاشته شود صحبتی نداریم. اما موضوعی که طه هاشمی به عنوان معاون پارلمانی سابق سازمان میراث فرهنگی مثل خیلی از مسائل دیگر از یاد برده بود این بود که تاریخ تصویب مصوبه پنجم مرداد سال 1384 درست یک ماه پیش از انتصاب آقای مشایی به سمت مدیریت سازمان و چند روزی پیش از برگزاری مراسم تحلیف دوره نهم ریاست جمهوری بود. بگذریم از این که ایشان تمام تلاش های انجام شده برای نجات تنگه بلاغی را به دوره ریاست خود در پژوهشگاه دانست و بی آن که بداند آن پیشینه که می خواند از روی خبری است که یکی از همکاران ما در خبرگزاری میراث فرهنگی نوشته است؟! گاهی اوقات این درد فراموشی ها خیلی بد است. مثل همیشه بگذریم.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:20 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home