کوپه شماره ٧

Sunday, April 08, 2007

برای تکان دادن گرد و خاک
یک هفته ای می شود که تعطیلات عید تمام شده و بار دیگه زندگی عادی جریان خودش را پیدا کرده. توی این چند روز خیلی درگیر بودم. بخصوص که با این که گچ پام را باز کردم ـ که بازکردنش خودش حکایتی دارد که خواهم نوشت ـ هنوز نمی تونم راه برم. مچ پام هم درد می کنه و با این که بیست روز توی گچ بوده همچنان ورم داره. تازه امروز که یک خورده راه رفتم ورمش بیشتر شد. بگذریم. این رو نوشتم تا بگم خدای نکرده نه لال شدم و نه اتفاقی افتاده . در کل خواستم کمی این جا رو از رخوت دربیارم تا بعد.
پ.ن : این عکس از یک نیمه روز ابری از آسمان بخش شمالی کویر ایران حدود سمنانه. این رو هفته پیش توی راه تهران مشهد گرفتم. کی باور می کنه این آسمان و خورشید تابستان کبابت می کنن؟..

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 1:11 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home