کوپه شماره ٧

Sunday, April 01, 2007

انگیزه برای نوشتن


چند سالی می شد، دقیقش حدود پنج سالی می شد که عید من تنها شش روز بود. بعدش برمی گشتم تهران سر کار. هفت روز تنهایی وقت خوبی بود برای انجام کارهای عقب مانده مثل خوندن و دیدن فیلم. اما امسال به خاطر پام هفتم بر نگشتم تهران. موندم مشهد و تنها کاری که این چند روز کردم بازی با کامپیوتر و پرداخت داستان بود و البته یک خط در میون خوندن کتاب. این چند روز بخصوص شب ها وقت خوبی برای رسیدن به کوپه شماره هفت بود. این کوپه نه اصلیه. همون رمانی که فکر می کنم تا به حال چندین بار بازنویسیش کردم و دارم پرداخت نهاییش رو انجام می دم. فکر می کنم تا یک ماه آینده کامل بشه. فقط سه فصل از هفت فصلش کامل نشده. اون ها رو هم تموم می کنم تا الان نزدیک به دویست صفحه a4 شده. اصلش تموم شده. اما وسواس زیادی پیدا کردم. آنقدر که اولش روزی نیم صفحه جلو نمی رفت. اما حالا نه حسش هست. وقتشم هست. داره خوب پیش می ره. تصمیم گرفتم این داستان را هر چه زودتر تموم کنم و برم سراغ بعدی. تو سال جدید تصمیم های جدی دارم برای این که خیلی از روزهای گذشته رو جبران کنم. یکیش این که به جای خوندن یادداشت برداشتن بنویسم. باید بنویسم .

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 2:14 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home