کوپه شماره ٧

Tuesday, March 06, 2007

خبر های بد و خوب

همیشه از نوشتن خبر مرگ دلم می گیره و دوست ندارم بتویسم.یک جورایی نوشتن خبر مردن دیگران آزارم می ده ومتاسفانه توی این یکی دو سال هر از چند گاهی کارم شده نوشتن خبر مرگ. یکیش همین امروز ظهر که شنیدیم رسول ملاقلی پور کارگردان سینما فوت کرده. آن هم با روایت های مختلف. یکی می گفت تصادف کرده و یکی دیگه می گفت سکته کرده. نکته مهم این بود که ساعت چهار زمانی که ما داشتیم این خبر ناگوار را تنظیم می کردیم هنوز خانواده اش و بخصوص پسرش خبر نداشت. الان شبکه دوم داره فیلم سفر به چزابه رو پخش می کنه. نمی دونم خونواده اش خبر دار شدند یا نه بهر حال خبر منتشر و تایید شده. فیلم های ملاقلی پور یک سبک خاص بود. سبک خودش. هیوا رو دوست داشتم. برخلاف همه انتقادها از نسل سوخته هم خوشم می آمد. اما میم مثل مادر یک چیز دیگه بود. بگذریم نوشتن خبر مرگ همیشه آزار می ده.
پ.ن : لابه لای خبرهای بد از خبرگزاری که امدم بیرون گیسو بهم اس ام اس زد که پرستو و چندتا دیگه از دوستانی که زندان اوین بودند را آزاد کردند. یگ جس دو گانه داشتم. هم خوشحال بودم برای پرستو و خانواده اش، ساقی و دوقلوهاش هم نگران بقیه دوستام که هنوز توی اوین هستند. امیدوارم که همه اشون هر چی زودتر آزاد بشن.
فاصله میان خبرهای خوب و بد یک لحظه است

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 10:09 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home