کوپه شماره ٧

Monday, March 12, 2007

اين از انصاف به دوره آخه براي چي بايد درست چند روز مانده به عيد اين حكم صادر بشه. آخه كسي به قاضي پرونده نگفت شما بچه داريد؟ شما يك دختر كوچولوي كلاس اولي نداريد كه بخواهد عيدش رو با مامانش باشه؟ اين انصاف نيست.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 3:10 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home