کوپه شماره ٧

Wednesday, March 28, 2007

آه باران باران


آه باران باران
شیشه پنجره را باران شست.
از دل من
اما
چه کسی نقش تو را خواهد شست.
امشب باز بارون داره می آد و من دوباره با این شعر حمید مصدق دارم حال می کنم. حیف که نمی تونم برم زیر بارون و تا خود سحر خیس بشم. چشمامو بگیرم تا از بارون خیس بشه. این عکس مال امشب و بارون و مشهد است.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 3:29 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home