کوپه شماره ٧

Sunday, March 11, 2007

عيد دريا


كمتر از ده روز مانده به عيد، قرار بازداشت براي شادي صدر و محبوبه عباسقلي‌‌زاده صادر شد. نمي‌دانيم مي‌توانيم اميدوار باشيم دريا عيد امسال رو در كنار مامان شادي جشن مي‌گيره يا نه؟ ؟؟؟؟
آسيه از گفتگوي مامان و دريا نوشته.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 1:18 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home