کوپه شماره ٧

Wednesday, February 28, 2007

خوشا شیراز


من برای چند روز آمدم شیراز برای اجلاس منطقه ای آسیا اقیانوسیه. الان هم در شیراز هستم و باید توی یک جلسه شرکت کنم. فقط می تونم بگم آسمان ابری و هوا خیلی خوبه. تا بعد که بیشتر بنویسم. احتمالا بعد از این که سری به حضرت حافظ زدم.

posted by farzane Ebrahimzade at 11:44 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home