کوپه شماره ٧

Sunday, February 25, 2007

بي عنوان

اين چند روز يك خورده سرم شلوغه. توي خونه هم تلفنمون به دليل ساده كابل برگرداني تعطيل شده و اينترنت تعطيل است. به اين ترتيب فكر مي كنم، البته اميدوارم چنين نباشد، تا اطلاع بعدي در نوشتن كمي امساك خواهم كرد. به همين سادگي. البته شما جدي نگيريد. راستي به قول فيلم هاي ايراني چقدر زود دير مي‌شه. چشم به هم زديم سال بد و ناگوار 85 هم به روزهاي آخر خودش رسيد. هرچند تلخ و دير اما گذشت. تا سيب فلك چه گردشي در سال 86 بكنه. در باره اين روزهاي آخر سال به موقع مي‌نويسم فعلا

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 5:38 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home