کوپه شماره ٧

Tuesday, January 16, 2007

بهترين اسم براي فرزندان ما


امروز داشتم خبرها را مي‌خواندم كه چشمم به خبري جالب و كمي تا قسمتي خنده دار افتاد. خبر حاكي از اين نكته بود كه قرار است همايش «محمد بهترين نام براي فرزندانمان» در فرهنگسراي خاتم برگزار شود. به گفته خبر فوق الذكر كه از مصاحبه مطبوعاتي اين همايش بود:« اين همايش 28 دي ماه 14 به مدت دو ساعت در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شده و هدف از اين برنامه تكريم نام پيامبر اكرم است. »
بگذريم از اين كه در دوراني كه وضعيت اقتصادي مناسبي در كشور وجود ندارد و هر لحظه به وضعيت قرمز نزديكتر مي‌شويم لزوم برگزاري اين همايش‌هاي كيلويي چيست؟ نكته مهم اين است كه از ديد آقايان بهترين نام نامي پسرانه است و به روايت ديگر منظور از فرزند يعني پسر و دختران در اين ميانه سهمي ندارند. بي اختيار ذهن آدم به جوامع دگم و عقب افتاده اي مي‌رود كه براي معرفي فرزندانشان مي‌گويند سه تا فرزند داريم و چهار تا دختر. در ديد آقايان حتما دختران سهمي از بودن ندارند. اين عقب گرد به دوران 100 گذشته نيست؟
از دوران بعد از انقلاب اين فرهنگ دارد تكرار مي‌شود كه اسامي ائمه بهترين اسامي است و حتي اگر كسي به اين نام باشد هديه مي‌گيرد. اصلا شعاري كه سال‌هاست داده مي‌شود و مردم به آن عمل مي‌كنند و نمي‌كنند چه لزومي دارد در همايش مطرح شود. مگر عشق و ارادت يك ملت به اعتقاداتش را از اين چيزها مي‌شود سنجيد؟
از اين بگذريم اگر قرار باشد برگزاري اين همايش با هزينه‌هاي سرسام آوري ـ بعضا حيف و ميل‌هايي كه انجام مي‌شودـ صرف اين برگذار شود كه مردم ياد بگيرند نام محمد را بر فرزندانشان ـ تاكيد مي‌كنم بر فرزندانشان ـ بگذارند. در اين صورت جامعه احتياجي به اسم آدم ها پيدا نمي‌كند. به جاي مرد ايراني بايد بگوييم محمد ايراني. البته اين يكي از هزاران همايش بي فايده‌اي است كه هر روزه در اين مملكت در حال برگزاري است و نه تنها فايده اي ندارد بخشي از بيت‌المال را به هدر مي‌دهد. نه نمي‌خوام اين مسئله را عنوان كنم كه به جاي اين همايش‌هاي بي‌ثمر مي‌شود صدها كار عمراني كرد. مي‌شود به تعداد سالن‌هاي تئاتر و سينما افزود، يا مي‌شود مركزي را براي ساماندهي بي‌خانمان‌ها ساخت كه در اين صورت روح پيامبر اعظم و تمام اوليا الله راضي‌تر خواهد ماند. مگر نه اين كه ائمه ما در طول زندگي خود حاكمان را از هدر دادن بيت‌المال پرهيز دادند و امام علي (ع) كه بزرگترين الگوي ما ست براي برادر يا فرزند خود هم حصه‌اي از اين مال برنداشت. كاش به جاي شعارهاي محمدي و علوي كمي عمل مي‌كرديم.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 6:17 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home