کوپه شماره ٧

Monday, December 25, 2006

درد بود


درد بود و درد
و تو
تنهايي
درد بود و درد
و هراس و تنهايي قلبت
از كودكي كه در درون تو شكل گرفته بود
تو پاك بودي مريم
اما جز كودكت چه كسي بايد
شهادت مي داد بر
اين پاكي
كودكي
كه از خورشيد مي آمد.
امروز 25 دسامبر سالروز تولد پيامبر رحمت مسيح موعود است. مي خواستم از مسيح بنوسيم. از معصوميتي كه هر روز متولد مي‌شود. اما هر چه مي گفتم تكرار حرف هاي گذشته بود. بخصوص كه امسال تاريخ جديدي از مسيحيت را خواندم. اين روز را به همه دوستان و هموطنان مسيحي تبريك مي‌گم همين.

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 1:30 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home