کوپه شماره ٧

Sunday, December 31, 2006

پایان یک کشور گشا


امروز یک روز تاریخی بود. روزی که در تاریخ ثبت شد. صدام حسین دیکتاتور عراق، مردی که بیش از چهاردهه از تاریخ عراق و جهان را رقم زد اعدام شد. صبح که خبر را شنیدم خیلی باور نکردم توی خیابان که آمدم مردم در رفت آمد بودند بدون این که واکنشی نشان بدهند. خبر مثل یک سنگی بود که در آب افتاده بود و بعد موج پیدا کرد. در عرض یکساعت تقریبا تیتر یک همه روزنامه های جهان خبر اعدام صدام بود. مردم عراق شادی می کردند. خیلی از مردم ایران هم که عزیزی را از دست داده بودند شاد شدند. هرچند که صدام را به جرم حمله به ایران و کویت اعدام نکردند. حتی به جرم دستور ریختن بمب بر سر کودکان حلبچه هم به دار نکشیدند. او تنها برای یکی از جرم ها که در طول بیش از سی سال حاکمیت بر عراق انجام داده بود یعنی کشتن تعدادی از شیعیان کشته شد. از صبح همش کتاب من پسر صدام بودم جلوی نظرمه. خاطرات مردی که بدل عدی حسین پسر صدام بود. توی اون کتاب از جنایاتی حرف زده بود که شاید در تصور هر کسی نمی گنجید. توی گوشام پر شد از صدای بمب و ضد هوایی. عکس های سیاه و سفید و رنگی جنگ، یاد مدرسه دخترانه میانه. یاد جوان هایی که رفتند و بر نگشتند.... نمی خوام از زندگی و کارهای صدام بگم که بزرگترین جنایت او حمله به ایران و آغاز جنگ هشت ساله بود. یادمه روزی که خبر دستگیری صدام منتشر شد یکی از دوستام شیرینی داد. هیچ وقت نفهیمدم چرا اما می دونستم که رازی داره که به این مربوط می شه. کسی را می شناسم که همه زندگیش را در خرمشهر گذاشته و امروز در وضع بدی ته شهریار زندگی می کند. امروز شنیدم که در تمام لحظات پای تلویزیون نشتسته بود و چشم بر نمی داشت تا لحطه جان کندن دیکتاتور عراق را ببیند. نمی خوام قضاوت کنم و بگم خوشحالم یا نه. شاید اعدام بهترین هدیه ای است که به صدام داده اند. اما نه قضاوت نمی کنم. فکر می کنم قاضی خوبی چون تاریخ داریم که خودش قضاوت می کنه. بگذریم شاید به قول الپر سال 2006 سال مرگ دیکتاتورها بود. سالی که تا این جا به مرگ صدام حسین ختم شد. از امروز اونم یک صفحه از تاریخ شد. مرگ صدام پایان یک کشور گشا بود.
فقط من به دنبال یک جوابم اون هم این است که براساس شرع اسلام ذی الحجه یکی از چهار ماه حرام است که کشتن و جنگ در آن ها حرام است. اعدام هم نمی توان در این ماه اجرا شود. می خوام بدونم این درسته یا اشتباه می کنم.
در ضمن یک تعداد لینک درباره صدام

Labels:

posted by farzane Ebrahimzade at 12:38 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home