کوپه شماره ٧

Monday, November 06, 2006

دم خروس

از مدتي پيش يك سري ايميل با نام خبرنامه مبين به ايميل من مي آمد. روزهاي نخست كسي كه خود را مبين و سردبير اين خبرنامه معرفي مي كرد با مظلوم نمايي از احتمال فيلتر شدن اين ايميل ها خبر داد و بعد از چند وقت هم خودش را بي طرف از هر گروه سياسي و گروههاي ديگر دانست كه مستقلا عمل مي كنند. چند وقتي هم به بهانه مسافرت اين ايميل ها را نفرستاد. چند هفته اي مي شود كه دوباره از اين گروه يكسري ايميل فرستاده مي شود. همه ما از اين گونه ايميل هاي و خبرنامه ايميلي سر و كار داشتيم كه به طور ويروس وار هر روز بيشتر مي شود. يكي از نكاتي كه از اولين ايميل ها به اين نظر خيلي جالب اومد طرفداري اين گروه يا گردانندگان آن از فعاليت‌هاي منفي دولت كنوني بود. نكته جالب‌تر ايميل‌هايي بود كه از خوانندگان در اين خبرنامه منتشر مي‌شد. همه كساني بودند كه خالصانه و مخلصانه از دولت و فعاليت‌هاي عمراني آن تعريف مي كردند ودر جهت تخريب دولت گذشته ايران از هر كاري دريغ نمي كردند. تا اين كه در آخرين ايميلي كه صبح امروز 15 آبان 85 فرستادند تنها به جهت تخريب دولت سيد محمد خاتمي نبود بلكه هدف اصلي خود سيد محمد خاتمي به ناشيانه ترين و بدترين شكل كلمات ممكن بود:« سفر محمد خاتمي به انگليس كه به منظور دريافت دكتراي افتخاري از دانشگاه اسكاتلندي سنت اندروز صورت گرفت، با حاشيه هايي تأمل برانگيز همراه بوده است.به گزارش رجا، دعوت اين دانشگاه اسكاتلندي از خاتمي پس از آن صورت گرفت كه صادق خرازي سفير وقت ايران در فرانسه، تعداد 12 هزار جلد كتاب به ارزش بالغ بر 100 هزار پوند از درآمد عمومي كشور، به اين دانشگاه اهدا كرد و خاتمي چهارشنبه گذشته براي افتتاح اين كتابخانه و مؤسسه اي با عنوان «پژوهشهاي ايراني» در دانشكده «هنر و انسان شناسي» به اين دانشگاه دعوت گرديد.عليرغم اعلام قبلي درخصوص اعطاء مدرك افتخاري به خاتمي به دست «سر منزيس كمپبل» رئيس تشريفاتي دانشگاه كه رهبري حزب ليبرال دموكرات انگليس (سومين حزب بزرگ و رو به رشد انگليس) را نيز در اختيار دارد، وي در اين مراسم حاضر نشد و معاون دانشگاه به جاي او به خاتمي دكترا داد.سفر 100 هزار پوندي خاتمي از جيب ملت براي دريافت مدرك دكتراي افتخاري حقوق كه پيش از اين نيز خوانندگان و هنرپيشگاني از هاليوود چنين هديه اي را از "سنت اندروز" دريافت كرده اند»
اما اين همه ماجرا نبود: عليرغم تمام ادعاها
خاتمي همچنان در منزل رياست جمهوري زندگي مي كند!

سيد محمد خاتمي كه به جهت مقاصد خاص سياسي از پذيرش هرگونه سمت دولتي و حكومتي پس از پايان دوره رياست جمهوري خود از جمله عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا مشاورت مقام معظم رهبري خودداري كرده بود با گذشت 15 ماه از تحويل مسووليت و با وجود آن كه با بالاترين پست سازماني ممكن، خود را بازنشسته كرده است، همچنان در منزل دولتي زندگي ميكند.
بگذريم از اين كه در همين شماره بدتر از اين شهردار تهران را هم مورد افاضات را داشته اند. نكته مهم گذاشتن آخرين فيلم هاي روز هاليودي، ترانه هاي لس‌آنجلسي و .... براي دانلود است. مانده‌ايم اين برادران و خواهران ارجمند دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت عباس را؟!........

posted by farzane Ebrahimzade at 9:41 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home