کوپه شماره ٧

Monday, October 02, 2006

رنگ امروز


پالت رنگ را مقابلم مي‌گذارم.قلم موها از كوچك تا درشت رديف شده است. نگاه مي‌كنم اول بايد لكه‌ها و خط‌ها را پنهان كرد. شايد بتوان با آن بعضي عددها را هم كم كنم. شايد پس درون قوطي سفيد رنگ مي برم. فروشنده مي‌گفت:« جادويي است. غذاي خط‌هاست.» قلم موي كلفت‌تر را برمي‌دارم. روي رنگ كرم چرب مي‌كشم. سفيدي و كرم قاطي مي‌شود مي‌پوشاند. اين سطح صيقلي و صاف جان مي‌دهد براي نقاشي. قلم نازك اسفنجي را روي تخته رنگ تكان مي‌دهد. اول تيره ها آبي كبود، يا توسي سير براق، شايد هم نوك مدادي. از بالا به پايين و از چب به راست و برعكس از كناره‌ها به سمت بيرون. حالا رنگ مكمل روشن‌ترنقره‌اي، آبي كمرنگ شايد هم سبز. بستگي به آب و هوا دارد. سر اين يكي قلم پرتر است. مي‌شود با آن در سطح تيره بازي كرد. حالا صورتي و كرم با هم بالاي اين رنگ. تركيب جالبي است. از عمق مي‌كاهد و به سطح مي‌آيد. گودي‌ها را پر مي‌كند. قلم صفر را با رنگ مشكي براي پر كردن خطوط اصلي آماده مي‌كني. يك خط صاف باريك بدون زاويه يا زاويه‌دار. شايد هم تركيبي. درشتي ريزي را با اين خط مي‌شود نشان داد. حالا برس سياه براي پركردن از بالا به پايين و از پايين به بالا. آن يكي برس صاف مي‌كند و جاهاي خالي را با قهوه‌اي سوخته پر مي‌كند. پايين همه اين‌ها را مي‌شود با رنگ روشن برجسته كرد. براق باشد بهتر است. قلم موي متوسط را بر مي‌دارم. تركيب قهوه‌اي و صورتي پررنگ به رنگ زير مي‌ايد. اين يكي حسابي برجسته مي‌كند. رنگ هاي زمينه را بايد صاف كرد. حالا نوبت رنگ هاي رنگ‌هاي تند است. اول كمي چرب و بي رنگ، بعد قهوه‌اي و حالا رنگ گوشت. همه چيز كامل است. تنها رنگ پلاستيك مانده كه آن‌هم باز بستگي دارد. نگاه مي‌كنم. ماسكم كامل است. اين من نيستم كه درون قاب ايستاده يك ماسك عروسكي است. امروز يك نقاب تازه زده‌ام مثل هرروز. اين يكي بيشتر به من مي‌آيد يا ديروزي. بدون اين نقاب كسي من را نمي‌بيند. زير آن مي‌توانم گريه كنم با آن بخندم و نشان بدهم مثلا حالم خوب است. عشوه‌گري نمي‌كنم. خودم را نمايش نمي‌دهم اما عادت كردم به اين نقاب اگر نباشد چيزي از من كم شده است. از اين نقاب خوشم نمي آيد. اما عادت كردم كه هر روز به رنگ‌هاي مختلف بر چهره بزنم. وقتي تو خلوتم هستم اول از شر آن خالص مي‌شوم. چاره‌اش يك تكه پنبه و يك مايع دورنگ چرب و بعد آب كمي پاك كننده صورت.
دوباره صبح است و باز يك نقاب تازه زير اين نقاب خودم را بيشتر دوست دارم. آدمي كه پنهانش مي‌كنم سطحي نيست. مرام‌هاي زيادي دارد. اما.......

posted by farzane Ebrahimzade at 10:36 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home