کوپه شماره ٧

Friday, September 15, 2006

اقیانوسی از نمادها

می دونید زندگی بعد از دو روز سر درد شدید چه شکلیه؟ شکل تنگه و تو سری خورده است. حس می کنم بازار مسگرا رو توی سرم برپا کردند. یکی با یک پتک نشسته و داره می کوبه تو مغزم. امروز که سر دردم بهتر شده با این منگی گه تو سرم بود فقط تونستم کتاب بخونم. مدتیه که به یک عشق و علاقه قدیمی دوباره روی آوردم به طرف مطالبی درباره اساطیر و تاریخ اسطوره ای سابقه این بحث هم ما امروز و دیروز نیست از سال اول دانشگاه دنبالش بودم. یک وقت هایی فکر می کنم که به جای تاریخ معاصر می تونستم برم تو حوزه اساطیر. البته تاریخ معاصر جذابیت خودش را داره اما بحث اسطوره ها و نماد شناسی جذابیتش بیشتره البته فکر می کنم. دارم آرام آرام از مقدمات شروع می کنم یک بار دیگه فکر می کنم دارم وارد یک اقیانوس عمیق می شم که انتها نداره. اقیانوس از نمادها و زندگی. خیلی جالبه روزهای دیگه بیشتر درباره اش حرف می زنم.

posted by farzane Ebrahimzade at 11:14 PM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home