کوپه شماره ٧

Monday, September 11, 2006

توقيف شرق


به سبك و سياق خبرگزاري‌ها خبر فوري: روزنامه شرق صبح امروز از سوي اداره نظارت بر مطبوعات توقيف شد. در اين كه علت اصلي توقيف اين روزنامه چيه خبرهاي متناقضي هست اما ظاهرا مهمترين دليلش چاپ يك كاريكاتور توي شماره پنج شنبه روزنامه بوده .
خبر تعطيلي روزنامه ها خيلي ناگواره. تعطيلي يك روزنامه يعني بي كار شدن تعداد زيادي از همكاران ما. اميدوارم اين مشكل مثل دفعه قبل حل بشه. هرچند كار مطبوعاتي در ايران يعني راه رفتن روي لبه تيغ.
بعد التحرير
نشريه نامه هم توقيف شد. به دنبال تعطيلي روزنامه شرف هيات نظارت بر مطبوعات خبر تعطيلي اونم داد. ظاهرا شرق رفت پيش روزنامه هاي ناكام و نامه به كارنامه پيوست.

posted by farzane Ebrahimzade at 1:25 PM

|

<< Home