کوپه شماره ٧

Thursday, September 07, 2006

تئاتر با اعمال شاقه

اهلی کردن یعنی عادت کردن.گلم منو اهلی کرده چون من به اون عادت کرد.
تو این چند روز که جشنواره تئاتر عروسکی شروع شده امروز تونستم بالاخره برم یک دل سیر تئاتر ببینم تازه دو تا کار دیدم یک کار از سوسن مقصودلو که البته جزو معدود کارهای عروسکی مربوط به بچه ها بود به نام ساز شب و شازده کوچولو کار ارمنستان. توی این چند ساله چندین اجراهای مختلفی از این کار سنت اگزوپری دیدم. اجرای صحنه ای کار کودک و نوجوان و تعزیه. خوب دیدن این کار با توجه به این که داستانش رو حفظ باشی خوب صرف دیدن اجرا است. اجرای بدی هم نبود فقط خسته کننده بود.می دونید تئاتر را باید با حس دید اگه نتونی حسی داشته باشی نمی تونی درباره اش حرف درستی بزنی. بخصوص که بغل دستت یک آدم بی شعور نشسته باشه و موبایلشو نه خاموش کرده باشه و نه سایلنت کرده باشه و موبایلش هم هی زنگ بزنه و بخواد جواب بده. یا از کنارت مردم برن بیرون از سالن و در هی به هم بخوره.............. تازه منهای صدای بچه ها که از این که کار کودکانه نیست و زبانش را نمی فهمند صداشون در اومده. بگذریم. درمورد کار سوسن مقصودلو هم شاید بعدا بنویسم. راستی این را با چند روز تاخیر می گذارم. البته دلم می خواست احساسم بیشتر باشه.

posted by farzane Ebrahimzade at 12:20 AM

|

Links to this post:

Create a Link

<< Home